:: START
:: HISTORIK ADC
:: TIDIGARE KONFERENSER
:: KONTAKT
:: LÄNKAR

 


Adventskonferensen finns på Facebook!

Vårt mål med “Adventskonferenserna” har varit (och är) att sprida kunskap om hunden som biologisk varelse. Första året (2001) var det hundens ursprung som var i centrum, Urhundskonferensen. Andra året (2002) handlade det om det sinne som vi människor har svårast att förstå, luktsinnet, Luktsinnet ur olika vinklar. Tredje året (2003) introducerade vi begreppet Berikning i hundsammanhang, Ett rikare hundliv. Fjärde året (2004) handlade det om uppfödning, Uppfödning ur olika vinklar. Femte året (2005) inriktade vi oss på vad som händer i hundens huvud, I hundens huvud. Sjätte året (2006) tittade vi närmare på hundproblem marknaden och de vanligaste förklaringsmodellerna till varför hundar får problem, Hundproblem ur olika vinklar. Sjunde året (2007) rörde vi runt i det svåra ämnet relation, Relation – mellan hund och människa. Åttonde året (2008) gick vi på djupet i ämnet farliga och/eller skrämmande hundar, Farliga hundar ur olika vinklar. Nionde året (2009) gjorde vi en uppdatering/komplettering på de olika ämnen vi tagit upp på tidigare konferenser, Best of Adc. Det tionde året (2010) var ämnet hundtv, Hunden i tv - ur olika vinklar. Elfte året (2011) fördjupade vi oss i olika aspekter av avel, Uppfödning och genetik. Tolfte året (2012) var det hundens jaktbeteende som var i fokus, Hundens jaktlust. Trettonde året (2013) fokuserade vi på de faktorer som påverkar hur och vad hundar och hundägare lär sig, In-, Ut-, Av- & Omlärning. I fjol (2014) handlade det om hundmat, Hunden och maten, I år (2015) kommer vi att ställa oss frågan, vad och vem är hunden?

 

ADVENTure dog conference 2015
2001 hölls den första Adventskonferensen,
Urhundskonferensen, som hade som mål att lyfta fram den nya forskningen som fanns om hundens ursprung. Det var också där som vi mötte Sverre Sjölander för första gången. Nu har äntligen Sverres hundbok kommit ut. Boken tar upp just de ämnen som belystes på Adc 2001. Därför var det självklart att Adc 2015 skulle återknyta till Urhundskonferensen och ge en uppdaterad bild av var forskningen om hundens ursprung och framtida utveckling står idag.

Temat för Adc 2015 är alltså: 

Från urhund till sällskapshund

         

Schema


Moderator
Karolina Lasses, Kynologia


Inledning
David Selin, HUNDutbildningsgruppen

Mer...


Hundens ursprung. Var står forskningen idag?
Peter Savolainen, forskare i populationsgenetik vid KTH

Mer...


Från urhund till sällskapshund
Sverre Sjölander, professor i etologi

Mer...


Beteende – genetik och epigenetik
Göran Andersson, professor i molekylär husdjursgenetik

Mer...


Hundens kognitiva domesticering
Per Jensen, professor i etologi

Mer...


Personlighet hos hund och varg - en jämförande studie
Hans Temrin, docent i etologi

Cristina Hansen, doktorand
Mer...


Relationen hund och människa i ett historiskt perspektiv
Elisabeth Iregren, professor i historisk osteologi

Mer...


Hundens värde
Mari Wendt, psykolog

Mer...


Djurskydd för vem?
Frida Lundmark, doktorand, husdjurens miljö och hälsa

Mer...


Går det att mäta hur hunden mår?
Björn Forkman, professor i etologi

Mer...


Social stress hos hund
Anders Hallgren, psykolog

Mer...

 

Datum: lördag 5/12
Tid: 09.00 – 18.00

Plats: Thorildsplans gymnasium, Stockholm

 

 

ADVENTure Dog Conference
- ADC-
Adventskonferensen


Besökare just nu: 4    Sidvisningar: 471379    Unika besök: 361894    | tilde media