Tips på aktiva hundraser

post thumb
Aktiva Hundraser
Av Göran/ 21 Feb 2022

Tips på aktiva hundraser

Hunden som djurart är självfallet aktiv, särskilt om man går tillbaka så långt som innan den blev domesticerad, men under de senaste femtontusen åren som gått sedan människan och hunden började leva tillsammans har människan avlat fram olika karaktärsdrag och egenskaper och på så vis skapat de olika hundraser som vi ser idag. Ofta har man avlat på egenskaper som är bra vid jakt och då fått fram aktiva hundraser.

Aktiva hundraser kräver ägare med rätt kvalifikationer

Varje hund är en unik varelse med sin egen personlighet och avvikelser finns alltid, men det finns ändå särskild aktiva hundraser vars specifika egenskaper gör dem extra agila. Om du äger en aktiv hund är det viktigt att ta med den till många aktiviteter och olika hundsporter så att den får röra ordentligt på sig. En sådan sport är rallylydnad en av Svenska Brukshundsklubbens tävlingsgrenar där hund och förare går en snitslad bana med skyltar som “ta till höger”, “sitt” eller “ta sig över hinder”.

Hundens beteende är ungefär detsamma bland alla hundraser, men de aktiva har lite mer av allt. Ofta är de mest aktiva hundraserna de som har använts av människan inom olika typer av jakt, djurhållning och liknande. Dessa hundar brukar kallas för brukshundar till skillnad från rena sällskapshundar som exempelvis en chihuahua.

Några populära aktiva hundraser

Den som äger en hund med särskilt aktiva egenskaper har ett stort ansvar i att se till att hundens hålls sysselsatt, både mentalt och fysiskt. Bland våra vanligaste familjehundar finner vi också några av de mest aktiva hundraserna, till exempel alla typer av labradorer och retrievrar inklusive golden. En annan vanlig hundras som också tycker om att röra på sig är pudel, kanske lite otippat eftersom man ofta förknippar rasen med äldre damer som inte är så fysiskt aktiva.

Topptipset när det kommer till en aktiv brukshund är alla typer av draghund och där har siberian husky givetvis en särställning. Med sin spänstiga fysik och sitt rörliga intellekt vill den inte bara vara med överallt där det händer, den vill också styra och ställa själv. För att denna hundras ska må bra behöver den mycket emotionell stimulans.

Hundar som vill röra på sig

En annan grupp av aktiva hundraser är vallhundar. Raser som australian cattledog och australian shepherd är som namnen antyder framavlade specifikt för att valla boskap som kor och får vilket har gett dem en enorm uthållighet och ett stort dagligt behov av motion. De här hundraserna måste röra på sig mycket för att må bra. Cattledogen är dessutom släkt med dingon vilket ger den en speciell karaktär.

I gruppen vallhundar ingår även våra mer traditionella raser collie och bordercollie, som är mycket aktiva men som kanske har ett något lugnare temperament. Även gruppen terrier som airedaleterrier och jack russel är mycket aktiva.