Avföringsprov mag- & tarmparasiter paket - Mag & tarmparasiter

Avföringsprov mag- & tarmparasiter paket - Mag & tarmparasiter
Kategorier: Hund, Träning
Brand: SVA
859 SEK
Mer Info!

Kit innehållande allt du behöver för att enkelt skicka iväg ett avföringsprov från din hund. Analyskostnad för Spolmask, Hakmask, Piskmask, Koccidier, Giardia, Cryptosporidium, Bandmask, ingår i paketet. Analys utförs av SVA -Statens veterinärmedicinska anstalt. Varför välja SVA’s parasitlaboratorium? SVA bedriver Nordens största och äldsta veterinärmedicinska laboratorium samt är Sveriges enda nationella referenslaboratorium för parasiter. All personal som arbetar på SVA har hög kompetens inom diagnostik och alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi. Tack vare att SVA får ditt prov kan vi övervaka sjukdomsläget och resistens hos svenska djur. Tillsammans bygger vi den expertis som kan ge dig och Sveriges alla veterinärer och djurhållare råd baserade på just svenska förhållanden. Vid rastning, håll din hund kopplad/med munkorg 1–2 dygn innan provtagning. Den får inte äta avföring av andra djur innan du tar provet! Färsk träck/avföring tas 3 dagar i följd, lägg varje prov i separat plastpåse som försluts ordentligt med knut. Totalt behövs minst 3–4 matskedar. Lägg sedan de 3 proven i ytterligare en plastpåse tillsammans med det absorberande materialet. Förslut påsen ordentligt med knut. Fyll i remissen, lägg den tillsammans med proven i svarskuvertet och skicka till SVA med posten. Skicka helst prov i början av veckan. Provet kan dock förvaras i kylskåpstemperatur över ett veckoslut. Provsvar: skickas via e-post efter 1-2 arbetsdagar.