Hundens beteende

HUNDEN ÄR EN INDIVID

HUNDEN ÄR EN INDIVID

När man talar om hundens anatomi baseras det ofta på ett genomsnitt av alla detaljer från de tusentals hundraser som finns världen över. Faktum är dock att just hunden är det djur som inom samma art har störst och flest variationer i exempelvis höjd, längd men även lynne. Många raser har avlats fram för att skapa bra brukshundar för jakt, vallning av får eller vakthundar. Förutom fysiska egenskaper har även vissa aspekter i hundens beteende och karaktärsdrag förstärkts genom riktad avel, en vakthund ska vara stabil och en jakthund smidig.

Detta har bidragit till att det finns avgörande skillnader raserna emellan, men även olikheter mellan olika hundar. Rekommendationen från Adventure Dog Conference är därför att alltid behandla hunden som en individ, det som är bra för en hund kan vara mindre bra för en annan.

ALLA HUNDAR HAR JAKTLUST

ALLA HUNDAR HAR JAKTLUST

Trots årtusenden av utveckling finns det en stark drivkraft hos varje hund som påverkar hundens beteende och som många hundägare glömmer bort: hundens jaktlust, som endast påverkas av hundens ålder. Jaktbeteendet försvinner inte bara för att hunden inte är en jakthund utan en sällskapshund.

I dagens samhälle är beteenden som härrör ur den naturliga jaktlusten, som att bita och skälla, oönskade hos sällskapsdjur. Med rätt sorts träning och aktivering kan man dock både tyda hundens språk och signaler samtidigt som man får den att acceptera vissa regler och gränssättningar.

HUNDENS BETEENDE VID SJUKDOM

Alla förändringar i hundens beteende måste tas på allvar och följas upp. Trötthet kan vara ett orolig hund symptom som hundägaren bör kontrollera. Det kan också handla om att man har en åksjuk hund som känner obehag under eller till och med inför bilfärden. Det viktiga är att tyda hundens kroppsspråk och sätta in åtgärder.

En del beteendeförändringar hos hunden kan alltså orsakas av mentala tillstånd och därför är det viktigt att alltid hålla koll på hundens utveckling. Detsamma gäller för valpens utveckling om man har en ung hund. Med hjälp av anpassad träning kan man relativt enkelt aktivera understimulerad hund och snabbt få den att må bättre.

MÄNNISKANS BÄSTA VÄN

MÄNNISKANS BÄSTA VÄN

Det finns många faktorer som påverkar hur hunden mår. Om hundens anatomi har förändrats väsentligt på grund av alltför hård avel kan hundens hälsa och möjligheter till ett friskt, aktivt liv försämras. All form av träning och aktivering hund är därför inte bara önskvärd utan direkt nödvändigt för att hunden ska ha ett så bra och långt liv som möjligt.

Människans bästa vän är ett uttryck som verkligen stämmer när det gäller hundar. De allra flesta hundar är trofasta, respektfulla och överöser sina ägare med kärlek. Hundens beteende bestäms både av hur den blir behandlad, men även hundens personlighet spelar en avgörande roll. Att aktivera sin hund och ha en bra kommunikation är viktiga framgångsfaktorer i hundens och hundägarens liv.