:: START
:: HISTORIK ADC
:: KONFERENSERNA

:: KONTAKT
 
 

ADVENTure Dog Conference 2010


Hunden i tv - ur olika vinklar

 

Moderator
Staffan Thorman (förbundsordförare Svenska Brukshundsklubben)

Inledning
David Selin (HUNDutbildningsgruppen)

 

TV-PROGRAMMEN:
Från idé till program – om Hundkoll m.m.
Ingvar Ernblad (producent)

Go´kväll
Barbro Börjesson (hundtränare)
Lotta Strömland (producent)

Hundcoachen
Fredrik Steen (hundtränare)

Görel – hundinstruktören från helvetet (Mia & Klara)
Klara Zimmergren (tv-programledare & humorskådespelerska)

Mannen som talar med hundar (Cesar Millans metoder i Sverige)
Bengt Rödseth (Gyllerboda Hundcenter)

Vilka regler gäller när hund medverkar i tv?
Anna Lindgren (Jordbruksverket)


INNEHÅLLET:
Ägarens betydelse vid hundproblem
Linda Atmer (biolog)

”Energiernas” betydelse för hundträningen
Hanno Essèn (docent i teoretisk fysik, ordförande i Föreningen Vetenskap och Folkbildning)

Social organisation och rangordning hos hundar
Per Jensen (professor i etologi)

Gör om oss: makeover-programmens kulturella konventioner och betydelser
Anna Edin (fil dr. i medie- och kommunikationsvetenskap)


HUNDVÄRLDEN:
Bakom symtomen
Anders Hallgren (psykolog)

Vem vill hjärna vara stressad?
Cilla Danielsson (coach och utbildare)

Så har hundprogrammen påverkat hundsverige
Reino Oskarsson (dressör)

För- och nackdelar med hund-tv
Memea Mohlin (hundägarcoach)


Hunden i tv, i dag och i framtiden - paneldiskussion
Diskussionsledare: Torsten Jakobsson (länsveterinär)

Medverkande:
Fredrik Steen (hundtränare)
Per Jensen (professor i etologi)
Jeppe Stridh (Hundkoll)
Åsa Hagelstedt (Djurskyddet Sverige)
Bengt Rödseth (Gyllerboda Hundcenter)
Maria Yttermyr (klickertränare)
Reino Oskarsson (dressör)
Ingrid Tapper (biolog)
Ingvar Ernblad (producent)
Åsa Klint (Svenska brukshundsklubben)
Memea Mohlin (hundägarcoach)
Curt Blixt (mentalbeskrivare m.m.)
Staffan Thorman (förbundsordförare Svenska Brukshundsklubben)
Hans Rosenberg (Svenska kennelklubben)
Anna Lindgren (Jordbruksverket)
Carin Holmberg (fil. dr. i sociologi)
Lars Werdelin (paleontolog)
Klara Zimmergren (tv-programledare & humorskådespelerska)
Linda Karlsson (Jordbruksverket)
Publiken (blandade titlar)

 

Plats: Thorildsplans gymnasium, Stockholm
Datum: lördag 4/12

 


Start på dagen.


En sista check.


Dagens moderator Staffan Thorman inleder dagen.


Publiken


Kameramannen filmar publiken.


Ingvar Ernblad, tv-producent, var dagens förste talare.


Ingvar informerade om att det ofta är slumpen som avgör
vilket tv-program som kanalerna väljer att satsa på.


Barbro Börjesson, tv-hundtränare, var dagens andra föreläsare.


Barbro informerade oss om bakgrunden till hennes syn
på hundar och träning.


Lotta Strömland, tv-producent, kompletterade med
att berätta om hur Hundskolan i Go´kväll blev till.


Fredrik Steen, tv-hundtränare, tog därefter över.


Även Fredrik pekade på hur hans bakgrund påverkat
hans hundsyn.


Publiken lyssnar uppmärksamt.


Maria avtackade alla föredragshållare med blommor.


Klara Zimmergren, humorskådespelerska, framkallade massor
av skratt när hon berättade om sin karaktär, hundtränaren Görel.


Bengt Rödseth, hundtränare, redogjorde för hur han
tränar hund utifrån tv-hundtränaren Cesar Millans
hundsyn.


Anna Lindgren, Jordbruksverket, informerade om vilka
regler som gäller då hundar medverkar i tv.


Linda Atmer, biolog, inledde den mer vetenskapliga
delen av konferensen.


Linda visade på vad forskningen säger om ägarens betydelse vid
hundproblem.


Forskningsresultaten skilde sig en del från vad som brukar påstås
i detta sammanhang.


Hanno Essèn, docent i teoretisk fysik, tittade närmare på de
populära påståendena att man ska skicka rätt typ av energi
till sin hund.


Hanno smulade sönder dessa flummiga teorier som sprids av en
känd amerikansk tv-hundtränare.


Staffan informerade om lunchen.


Per Jensen, professor i etologi, fortsatte efter lunch med den
vetenskapliga delen, genom att klargöra vad begreppet
rangordning egentligen står för.


Pelle var tydlig med att begreppet både är övervärderat
och missuppfattat i hundsammanhang.


Publiken hade många frågor till föredragshållarna.


Anna Edin, medieforskare, avslutade den vetenskapliga delen,
genom att redogöra hur hundprogrammen och andra makeover
program är uppbyggda.


Anders Hallgren, psykolog, var den första av fyra hundprofiler
som fick ge sin syn på hur hundprogrammen på tv har påverkat
hundsverige.


Anders argumenterade för att man inte ska glömma bort att det
alltid finns orsaker till alla problembeteenden.


Efter sex timmar är publiken fortfarande engagerad.


Cilla Danielsson, coach och utbildare, ställde frågor om
hur tillämpbart hundtränarnas metoder är för den
vanliga hundägaren.


Reino Oskarsson, dressör, kom ut som nummer tre av
hundprofilerna.


Med sin nyanserade analys fick Reino med sig publiken.


Memea Mohlin, hundägarcoach, blev den sista
hundprofilen
som fick ge sin syn på hur
hundprogrammen påverkat hundsverige.


Memea visade på både för- och nackdelar med hund-tv.


Dagen avslutades med en paneldiskussion.


David lämnar över ledningen till Torsten Jakobsson.


Torsten Jakobsson, länsveterinär, ledde paneldiskussionen.


Medverkade i paneldiskussionen gjorde:
Jeppe Stridh (hundtränare), Fredrik Steen (hundtränare),
Bengt Rödseth (hundtränare), Reino Oskarsson (dressör)...


...Ingvar Ernblad (tv-producent), Hans Rosenberg (Svenska
Kennelklubben), Memea Mohlin (hundägarcoach)...


...Staffan Thorman (Svenska Brukshundsklubben), Curt Blixt
(mentalbeskrivare), Linda Karlsson (Jordbruksverket),
Anna Lindgren (Jordbruksverket)...


...Per Jensen (professor i etologi), Lars Werdelin (paleontolog),
Carin Holmgren (socialog), Klara Zimmergren (tv-programledare)...


...Veronika Gardell (hundägare), Åsa Klint (Svenska
Brukshundsklubben), Ingrid Tapper (biolog), Cilla Danielsson
(utbildare), Marie Yttermyr (klickertränare) och Åsa Hagelstedt
(Djurskyddet Sverige).


Exempel på frågor som kom upp var:
Varfört är hundfolk så kritiska?


...Är det ett problem när hundprogrammen lär ut metoder som är
olagliga i Sverige?...


...Vilken typ av hundprogram önskar vi oss i framtiden?


Till sist återstod bara att tacka diskussionsledaren
och alla medverkande...


...och framförallt er i publiken!


Eftersnack
Två trötta arrangörer.

ADVENTure Dog Conference
- ADC-
Adventskonferensen


Besökare just nu: 4    Sidvisningar: 613625    Unika besök: 491413    | tilde media